Post info

Label:


Comments 0


Author: Sharif Putra

Pen berfungsi sebagai Spy
Lumrahnya pen digunakan sebagai alat untuk mencatat, menulis atau melakar sesuatu dalam apa juga tempat dan sebagainya. Namum teknologi masa kini telah merubah situasi dan fungsi pen. Daripada tugasnya hanya untuk menulis tetapi kini pen telah beralih tugas baru iaitu sebagai Uzi Tactical Pen atau spy. Mempunyai kamera fungsi sebagai perakam video dan audio berukuran 154 x 14mm dan mudah untuk anda menyimpan atau sisipkan di celah-celah buku atau poket. Ruang kapasiti memori pen Uzi ini ialah 2GB hingga 4GB dan mudahlah anda memulakan tugas sebagai spy seperti dalam filem James Bond".

0 ulasan:


PENGIKUT